ஒரு வீடு இரு வாசல் | Tamil Short Story

"யாச்சி... உங்கப் பேத்தியப் பாருங்க" எனக் கூறியபடி தன் பாட்டியிடம் தன் கைப்பேசியின் திரையில் தன் காதலியின் நிழற்படத்தைக் காட்டினான். அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்றுகொண்டிருந்த அத்தையும் தாணுவின் காதலியை ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு, "பாக்க இந்தி நடிக கணக்கால்ல இருக்கா", என்றனர்.